کورپاڼه > ملګري شئ
ملګري شئ
تړاو کاپي کاپي شو
که غواړئ، پګړوال (رضاکار)، ښوونځي استازى، ملګري ښوونځي څښتن، ښوونيزو ويډيوګانو جوړونکى يا پليکه ښوونکى، مورپلار يا وکيل، مرستندويه يا تمويل کوونکى شئ، لاندې د پروپايل جوړکړه پورمې "زه يم" برخه کې ډول ټاکلو څخه وروسته يا اړوند برخې ته په ورتګ نومليکنه پيل کړئ.
که تاسې زدکوونکى ياست د زدکوونکو نومليکنه مينو څخه اړوند ټولګى پيدا او هغه لاندې د "نومليکنه" تڼۍ په وهلو سره نومليکنه پيل کړئ. که کارکوونکى ياست غواړى د لېوال ډيجيټل ښوونځي کې کار وکړئ نو چاروال.کوم کې خپله پېژندمخينه جوړه کړئ.
© ١٩٩٩-٢٠٢٢ ټول واک او حقوق لېوال لمېټډ سره خوندي دي کاپي جوړول منع دي.