https://www.mahasib.com
اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
پليکه دولسم ټولګى وړيا
تړاو کاپي کاپي شو
پليکه دولسم ټولګى وړيا
انټرڼت له لارې دولسم ټولګې ننداره دلته وګورئ. لېوال دليرې ښوونځى دولسم ټولګي زدکوونکو ته وړيا پليکه زدکړې ورکوي، ټولګي کې د نومليکنې لپاره بايد کوم ولسي يا دولتي ښوونځي څخه د يولسم ټولکي ترسره کولو اسناد ولري، که اسناد لرئ لاندې نومليکنه ټنۍ کليک کړئ.
وړيا
نومليکنه
هرکله
سوداکول
تشرېح
ټولټال

لېوال دليرې ښوونځى، ليک پښتو کتاب، اى ٥
بيه: 20.00 USD
شمار:
20
لېوال دليرې ښوونځى، ليک کتاب اى ٤ پښتو
بيه: 20.00 USD
شمار:
20
لېوال دليرې ښوونځى، د ليکلار کتاب اى ٤ پښتو
بيه: 20.00 USD
شمار:
0
لېوال دليرې ښوونځى، ليک کتاب اى ٤ پښتو
بيه: 20.00 USD
شمار:
40

ورستاړ تولټال
80
لېږدول
ټولټال USD
80
کارولو وړتيا
 - پرمټ - 
© ١٩٩٩-٢٠٢٣ ټول واک او حقوق لېوال لمېټډ سره خوندي دي کاپي جوړول منع دي.
0